Centrum Szkoleniowe BHP

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeżeli nie posiada on aktualnych szkoleń w zakresie bhp!

Szkolenie w dziedzinie bhp powinno zapewnić pracownikom:

 • zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
 • poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych współpracowników, postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy.

Oferujemy szkolenia: 

 • wstępne przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę;
 • okresowe dla: 
  • pracodawców, kadry kierowniczej – wymagane do 6 m-cy od daty zatrudnienia co 5 lat
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – wymagane do 12 m-cy od daty zatrudnienia co 3 lata
  • pracowników inżynieryjno-technicznych – wymagane do 12 m-cy od daty zatrudnienia co 5 lat
  • pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne – wymagane do 12 m-cy od daty zatrudnienia co 5 lat

Organizujemy szkolenia bhp w następujących formach:

 • instruktażu (min. 2 x 45 min.)
 • seminarium (min. 5 x 45 min.)
 • kursu (min. 15 x 45 min.)
 • samokształcenia kierowanego - szkolenie zdalne (on-line) - przekazujemy materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki, następnie przeprowadzamy konsultacje i obowiązkowy test – realizowane poprzez elektroniczną platformę szkoleniową lub e-mail.

Organizujemy także szkolenia z zakresu:

 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • stres w pracy – psychofizjologiczne i psychospołeczne uwarunkowania stresu, metody przeciwdziałania

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców, odpowiednie zaplecze dydaktyczne, dogodne i elastyczne terminy szkoleń.