Oferta

MS-PRO – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM W DZIEDZINIE BHP

Oferujemy kompleksowe usługi dla firm w dziedzinie BHP. Naszym atutem jest wszechstronność proponowanych usług BHP, dyspozycyjność specjalistów, elastyczne podejście do potrzeb klienta, pełen profesjonalizm oraz skuteczność prowadzonych działań w zakresie obsługi BHP, prowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami i w każdej chwili można liczyć na nasze wsparcie i pomoc. W swoich działaniach podążamy za nowymi trendami jak również opieramy się na sprawdzonych metodach.

Ciągle zmieniające się przepisy BHP oraz rosnące wymagania wobec pracodawcy niosą ze sobą coraz częstsze kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Będziemy dbać o to, aby twoja firma była jak najlepiej przygotowana do wszelkiego rodzaju inspekcji. Nasi eksperci BHP chętnie też pomogą w skorygowaniu wszelkich nieprawidłowości wskazanych po wizytach inspektorów. Pomoże to uniknąć kar, zwiększyć bezpieczeństwo pracy i poprawić efektywność działania zakładu.

Działamy w oparciu o zasadę minimalizowania formalności i maksymalnego wykorzystania nowoczesnych oraz efektywnych metod przy równoczesnym angażowaniu pracowników w tworzeniu systemów i kultury bezpieczeństwa. Staramy się, aby pracownicy rozumiejąc wymagania BHP sami czuli się odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Jest to kluczowy element w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmie, dlatego poszerzanie wiedzy musi iść w parze z ich osobistym zaangażowaniem.

OFERTA STAŁEJ I DORAŹNEJ WSPÓŁPRACY

Proponujemy stałą współpracę z zakresie wykonywania obowiązków służb BHP wynikających z przepisów prawa i powierzenie nam wszystkich zadań związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Państwa firmie.Takie rozwiązanie zapewni Państwu dostosowanie stanu BHP w firmie do aktualnie obowiązujących przepisów, uniknięcie konsekwencji z uwagi na kontrolę uprawnionych organów nadzoru oraz bieżące monitorowanie zmian i właściwe reagowanie na zdarzenia w firmie.

Oferta obejmuje:

  • szkolenia wstępne i okresowe bhp dla pracodawców i pracowników,
  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • dokonywanie Oceny Ryzyka Zawodowego,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej (wypadków przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy,),
  • realizacja wystąpień i nakazów pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy i decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz opracowanie i kontrolę realizacji planu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • sprawowanie kontroli nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czuwanie nad przestrzeganiem przepisów bhp w firmie,
  • oznakowanie obiektów w zakresie bhp i p.poż.,
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP.

Realizujemy również usługi z zakresu BHP dla firm na zasadzie wskazanych zleceń.

ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁALNOŚCI

Standardowo świadczymy usługi na terenie aglomeracji łódzkiej (Łódź, Zgierz, Pabianice, Stryków, Głowno, Koluszki, Brzeziny, Ozorków, Aleksandrów Łódzki i innych) oraz miasta Warszawa i okolicznych miejscowości. Istnieje także możliwość współpracy z firmami spoza określonego terenu.