Audyt BHP

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie oraz zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP.

Zgodnie z Ustawą – Kodeks pracy odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca!

Obowiązujące przepisy bhp nakładają na pracodawcę szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania wypadku przy pracy może grozić stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną, roszczeniami poszkodowanych i ich rodzin.

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Umożliwia również usunięcie wszelkich niezgodności i uniknięcie ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Zapewniamy rzetelne i fachowe wykonania audytu oraz pomoc w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości