Wypadki

Wypadek przy pracy 

Za wypadek przy pracy uważa się:

 • nagłe zdarzenie,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powodujące uraz lub śmierć,
 • które nastąpiło w związku z pracą.

Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy:

 • należy podjąć niezbędne działania eliminujące zagrożenie,
 • należy zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
 • należy ustalić okoliczności i przyczyny wypadku – w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o zdarzeniu, sporządzić dokumentację powypadkową,
 • należy zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom,
 • należy niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy

 Wypadek w drodze do lub z pracy

Za wypadek w drodze do lub z pracy uważa się:

 • nagłe zdarzenie,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • które nastąpiło w drodze do lub z pracy jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem w drodze do/z pracy:

 • należy ustalić okoliczności i przyczyny wypadku – w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o zdarzeniu, sporządzić dokumentację powypadkową,