Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiar natężenia oświetlenia wykonywany jest przy użyciu profesjonalnego luksomierza marki Sonel LXP-2 posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania
Protokół z badania oświetlenia, zgodnie z normą: PN-EN 12464-1:2012, przygotowywany jest przy pomocy  specjalistycznego programu Foton- 2

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwego oświetlenia na stanowiskach pracy jak i w pozostałych pomieszczeniach - zgodnie z normą: PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie.
Poniżej przykładowe wymagania  tej normy dla pomieszczeń.


W odróżnieniu od badań czynników szkodliwych dla zdrowia (chemicznych lub fizycznych), pomiary natężenia oświetlenia wykonuje się tylko raz, a ich ważność zostaje zachowana do czasu wprowadzenia zmian na danych stanowiskach pracy, np. zmiana ustawienia biurek lub przeznaczenia pomieszczenia.
Zaleca się jednak, aby pomiary natężenia oświetlenia wykonywane były nie rzadziej niż raz na dwa lata z uwagi na okresowe sprawdzenie stanu źródeł światła i opraw oświetleniowych, które ulegają naturalnemu zużyciu.